Geschiedenis

DE JACHTHOORN

Het geluid van de honden en het geschal van de jachthoorn zijn sedert eeuwen onafscheidelijk met elkaar verbonden in de Franse “Chasse à courre” of lange jacht te paard.

De “Trompe de chasse” is het communicatie-middel bij uitstek tijdens de jacht. De zogeheten “fanfares de circonstances” of omstandigheidsfanfares zijn inderdaad voor jagers, die zich vaak op grote afstand van de meute en de piqeux bevinden, het enige middel om elkaar op de hoogte te houden van het verloop van de jacht. Alleen de jachthoorn, die op grote afstand te horen is, geeft informatie over de richting, wildsoort en de verdere evolutie van de jacht. Wanneer bijvoorbeeld het wild te water gaat, wordt “le bat l’eau” geblazen, als uit het bos vlucht, “le débuché”, wanneer het wild een ree is, “le chevreuil”. Zo heeft elke beweging zijn fanfare. Ook richt de taal van de “trompe” zich tot de honden. Zij moedigt hen aan door middel van fanfares, waarvan de hoge tonen hun gevoelig gehoor prikkelen.

Onder alle blaasinstrumenten houdt de jachthoorn het meest intiem verband, wat oorsprong en prestige betreft, met de oudste en rijkste franse tradities. Voor het uitwisselen van berichten bedienden de jagers zich oorspronkelijk van het cornet, gemaakt van een dierenhoorn. De huidige jachthoorn is de “Trompe d’Orléans”, gewonden in drie en een halve winding, gestemd in re, met een lengte van 4 meter 54 centimeter en een bereik van 15 natuurtonen. Zij ontstond in 1818 onder koning Louis Philippe. Zij was afgeleid van de grote trompe “de Dampierre” die in een winding was gebogen, en erg moeilijk te paard meegenomen kon worden.

Markies de Dampierre, was de jagermeester van Lodewijk XIV. Hij ontwikkelde deze trompe omstreeks 1723. Ook schiep hij de specifieke manier van blazen, de “cadans de vénerie” zoals die heden ten dage nog in voege is. Voorts schreef hij talrijke “fanfares de vénerie” en bundelde deze met de bestaande

Hoogtepunten voor de groep waren :

 • Het behalen van diverse brevetten in Chartres en Reims.
 • 1969 de langspeelplaat “Sint Hubertus te Wiemesmeer”.
 • 1973 Driedaagse reis naar Mallorca met optredens in Palma.
 • 1974 Veertiendaagse tournee door Noord-Amerika met optredens in New-York, Detroit, Toronto en Montreal.
 • 1978 Bouw van een eigen lokaal “Hoeverveld” aan de grot te Wiemesmeer.
 • 1980 Vierde plaats op de belgische concours te Ottignies.
 • 1981 Viering van 25 jarig bestaan met inrichting van dit concours te Hengelhoef Houthalen en in het najaar een groots jachthoornconcert te Hasselt met binnen en buitenlandse groepen.
 • 1990 Vierdaagse reis naar de kastelen van de Loire met optredens te Blois, Chambord en Cheverny.
 • 1994 en’95 Jachtfeesten van de »Les chasseurs des Alpes-Maritimes » te Nice.
 • 1997 en ’98 Game Fair van Northamptonshire en Chatsworth Engeland.
 • 2004 Concert in de Basilique de Saint-Hubert n.a.v. de jaarlijkse Journées de la chasse.
 • 2005 Laureaat Cultuurprijs van de gemeente Zutendaal
 • 2006 Viering gouden jubileum 1956 – 2006 samen met 12 jachthoorngroepen uit de lage landen
 • 2006 Toekenning van de titel ” Koninklijke ” door zijne majesteit Koning Albert 2
 • 2022 een groot aantal studenten zijn zich komen melden om deel uit te maken van onze jachthoornschool.