De Federatie

FRANSE FEDERATIE

De “Fédération Internationale de Trompes de France” is de organisatie die waakt over de stijl van blazen en tracht deze te bevorderen door het organiseren van stages, concoursen en concerten. Zij onderhoudt nauwe betrekkingen met de overkoepelende jachtvereniging de “Société de Vénérie de France”.

BELGISCHE FEDERATIE

De techniek van de jachthoorn kent vele bijzondere moeilijkheden zoals de piqué, de tayaut, roulés en het vibrato. De tonen worden met iets open lippen geblazen en met de tong worden voornoemde technieken geslagen. Een goed jachthoornblazer worden is ver van gemakkelijk. Het vereist verschillende jaren inspanning voor iemand die behoorlijk wordt geleid, die gemiddeld begaafd is, een muzikaal oor heeft, en ook geheugen, moed en doorzettingsvermogen bezit.

Buiten de vénérie wordt de trompe in groepen, de z.g. rally’s geblazen, elke gekleed gaan in de tenues van de veneurs, die eveneens stammen uit de tijd van Lodewijk XIV. Deze jachtkleding heeft een voorgeschreven kleur en snit overeenkomstig met dezelfde welke door de verschillende equipages of jachtgezelschappen gedragen worden.

Groepen blazen de trompe altijd drie-stemmig (Eerste, tweede en bas). Meestal bestaan ze uit acht tot twaalf leden. Ze staan in traditionele V-vorm opgesteld, het paviljoen van de hoorn naar het publiek gericht. Dit is om eenheid in klank te verkrijgen.

De meeste groepen komen uit Frankrijk, ongeveer 200. Ook België heeft een twintigtal jachthoornkringen. Verder begint men in Duitsland ook steeds meer belangstelling voor de trompe te krijgen, er zijn daar zo’n twaalf groepen actief. Zwitserland kent op dit ogenblik 5 groepen en in het Groot Hertogdom Luxemburg is er één. In Nederland proberen een drietal groepen op te starten.